ELISABETH ZAHND

An den Ufern I–VI
Inkjet Print, 21x29.7 cm, 2007


 


 


 


 


 


 

©2012, Elisabeth Zahnd